bymagdalene.com.pl

Portal dla kobiet

Jak zostać psychologiem i jak wyglądają studia psychologiczne
Lifestyle

Jak zostać psychologiem i jak wyglądają studia psychologiczne?

Aby zdobyć dyplom psychologa, należy ukończyć 5-letnie magisterskie studia jednolite na kierunku psychologia. Nie jest to jednak wystarczające, ponieważ każdy z psychologów posiada swoją specjalizację. Wyróżniamy zatem chociażby psychologów społecznych, klinicznych, biznesowych, kryminalnych oraz seksuologów. Jeżeli zatem interesuje nas, jak zostać psychologiem, warto zapoznać się z kilkoma ważnymi aspektami.

Co daje nam ukończenie studiów psychologicznych

Studia na kierunku psychologicznym przede wszystkim poszerzają naszą wiedzę o człowieku i jego psychice oraz mechanizmach działania. Uznawane są one za studia humanistyczne, a więc skupiające się na człowieku. Osoba, która ukończyła dany kierunek, ma wiedzę również z nauk ścisłych, a nawet z filozofii. Dodatkowo każdy ze studentów musi wybrać swoją specjalizację, a co za tym idzie, uczęszcza na różne zajęcia fakultatywne.

Kto może zostać psychologiem?

Przed tak ważnym krokiem, jakiem jest wybór studiów, należy zadać sobie pytanie, czy nadajemy się do wykonywania danego zawodu. Aby dobrze odnaleźć się w zawodzie psychologa, powinniśmy być szczerze zainteresowani rozwojem swoim, ale również i innych osób. Należy być ciekawym świata, jaki nas otacza oraz innych ludzi. Powinniśmy posiadać również takie cechy jak otwartość na inność, empatia, komunikatywność oraz być świadomymi swoich mocnych, jak i słabych stron. Ważne jest również bycie silnym psychicznie, aby móc udźwignąć problemy innych.

W jakich miejscach może pracować psycholog?

Wszystko zależy od specjalizacji, jaką wybierze psycholog, ponieważ może on pracować zarówno w klinikach, szpitalach, instytutach, jak i w ośrodkach osób z walczących z uzależnianiami lub w prywatnych gabinetach psychologicznych. Innym miejscem pracy są również poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki szkolno-wychowawcze oraz poradnie zdrowia psychicznego. Niektórzy psychologowie pracują także z młodzieżą w młodzieżowych ośrodkach interwencyjnych, odwykowych oraz w więzieniach. Jedną ze specjalizacji jest również psychologia biznesu, która pozwala zatrudnić się w firmach, urzędach lub jako coach w ośrodku szkoleniowym.

Czy studia wystarczą, aby być kompetentnym psychologiem?

Tak jak w wielu zawodach, tak i tutaj studia są jedynie dobrym początkiem na drodze do stania się profesjonalistą w swojej dziedzinie. Wielu absolwentów po ukończonych studiach decyduje się na edukację w szkołach psychoterapii lub kontynuuje naukę na studiach podyplomowych. Ci, którzy zamierzają zająć się terapią muszą ukończyć kilkuletnią szkołę psychoterapii.