bymagdalene.com.pl

Portal dla kobiet

Dla kogo pracuje i czym zajmuje się księgowa
Moda

Dla kogo pracuje i czym zajmuje się księgowa?

Księgowość jest jednym z elementów rachunkowości i polega na ewidencjonowaniu posiadanych przez podmiot składników majątku oraz źródeł jego finansów. Co za tym idzie, jest to rejestrowanie zdarzeń gospodarczych, które w określonym stopniu mają wpływ na majątek. Jest to więc prowadzenie wszelkiej dokumentacji, gdzie zapisane są wpływy oraz wydatki podmiotu, a także inne transakcje, które mają wpływ na jego majątek.

Gdzie pracuje księgowa?

Podmioty, dla których pracować może księgowa są niezwykle zróżnicowane nie tylko pod względem formy organizacyjnej, ale również wielkości, form rozliczeń i innych. Bez usług księgowej nie obejdzie się jednakowo zwykła osoba fizyczna w czasie rozliczeń PIT-u ani mały przedsiębiorca, a już tym bardziej korporacja zatrudniająca setki ludzi. Księgowych potrzebują również instytucje publiczne takie jak szpitale, szkoły, organizacje i stowarzyszenia oraz wiele innych. Księgowy może wykonywać swoją pracę na mocy umowy o pracę na rzecz przedsiębiorstwa lub biura rachunkowego. Może on również samodzielnie prowadzić takie biuro.

Czym zajmuje się księgowa?

Księgowa zajmuje się całym systemem rejestracyjnym rachunkowości. Brzmi skomplikowanie, ale posługując się prostszym językiem, do zadań księgowej należy m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, tworzenie zestawień obrotów i sald, wycena aktywów i pasywów, katalogowanie dokumentów. Poza tym do jej zadań należą wszystkie te czynności, które składają się na rozliczenia finansowe, a są nimi m.in. prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych, sprawdzanie legalności i prawidłowości dowodów księgowych, archiwizacja dokumentacji księgowej, nadzór nad rozliczeniami z innymi podmiotami, sporządzanie sprawozdań księgowych oraz deklaracji podatkowych, a także deklaracji ZUS. Od dobrej księgowej oczekuje się zatem również znajomości prawa pod względem regulacji finansowych różnego rodzaju podmiotów. Do podstawowych aktów prawnych, jakie księgowa musi mieć, w przysłowiowym małym palcu zaliczają się: ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o systemie społecznym. Dodatkowo zalicza się do nich także ustawy pokrewne oraz wszelkie nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia.

Narzędzia pracy księgowej

Tak jak wiele dziedzin, tak i współczesna księgowość stała się wysoce zinformatyzowana. Cała ewidencja pracy na ten moment oparta jest na specjalistycznych oprogramowaniach. Podobnie korespondencja z urzędami, które coraz częściej stawiają na tego typu rozwiązania oszczędzające czas obu ze stron. Również przesył danych pomiędzy księgową a przedsiębiorstwem często odbywa się drogą mailową lub za pomocą specjalnej platformy. W pracy księgowej bardzo ważna jest zatem znajomość podstawowych arkuszy kalkulacyjnych, jednak na jej biurku nie może zabraknąć tradycyjnego kalkulatora.